European Coop Campus ECVET tools

//European Coop Campus ECVET tools
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

European Coop Campus ECVET tools

European Coop Campus ECVET tools

Narzędzia ECVET do zwiększania i uznawania kompetencji spółdzielczych jako sposobu wzmocnienia współpracy przedsiębiorstw i zachęcania do współpracy w całej Europie. Potrzeby związane z kształceniem i pracą menedżerów spółdzielczych są dopasowane do projektu i systemu kredytów ad hoc, który uznaje i kwalifikuje umiejętności w odpowiedzi na potrzeby rynku europejskiego, zapewniając mobilność i transfer umiejętności na poziomie transnarodowym.

Please rate this tool


2018-09-18T12:59:29+00:00

Details

Type of Tool:

Rozmowa lub metody konwersacyjne

Areas of Interests:

Samoocena

VINA Target Group:

Walidacja instytucjonalna - publiczna, Planowana walidacja/dorośli, Planowana walidacja/instytucje, Trenerzy/nauczyciele wspomagający edukację nieformalną i pozaformalną

Definition of Tools:

A - Samoocena

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations