IED

Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

IED

IED

System certyfikacji dla kadry kierowniczej i wolontariuszy pracujących w organizacjach pozarządowych, mający w szczególności na celu ocenę i akredytację pozaformalnego i nieformalnego kształcenia i szkoleń (wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych poprzez udział w nich).

Please rate this tool


2018-09-18T12:59:29+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy, Obserwacja , Dowody uzyskane podczas pracy lub innej aktywności

Areas of Interests:

Certyfikacja, Edukacja nieformalna, Edukacja pozaformalna, Walidacja, Wolontariat

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli, Planowana walidacja/instytucje, Trenerzy/nauczyciele wspomagający edukację nieformalną i pozaformalną

Definition of Tools:

A - Samoocena, B - Nieoficjalna walidacja

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations