Walidacjas des Competances

//Walidacjas des Competances
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Walidacjas des Competances

Walidacjas des Competances

Celem stworzenia tej bazy danych jest:
-ułatwienie dostępu do szkoleń i edukacji,
-poświadczenie znajomość handlu z pracodawcami (poprzez uzyskanie Referencji),
-rozpoznawalność kwalifikacji technicznych.
Walidacja Kompetencji jest dedykowana osobom powyżej 18 roku życia, zamieszkałym w Belgii i mającym doświadczenie zawodowe, ale bez potwierdzenia w postaci odpowiedniego dyplomu lub certyfikatu.
W Walonii i Brukseli pracownicy i osoby poszukujące pracy mogą uzyskać formalną rozpoznawalność umiejętności i doświadczenia. 4 kursy specyficzne dla kursów letnich (Walidacja kompetencji, VAE w liceum, na uniwersytetach lub w nauczaniu o rozwoju społecznym).
Razem stanowią one coraz bardziej liczącą się dźwignię w obszarze prawa do uczenia się przez całe życie i były promowane w 2013 r. w ramach „Roku kompetencji”. W celu poinformowania opinii publicznej o różnych możliwościach walidacji lub rozpoznania ich doświadczenia nabytego podczas szkoleń lub w projektach poszukiwania pracy zbudowana została strona internetowa strona internetowa www.valorisermonexperience.be .
Programy te nie tylko odpowiadają na potrzeby instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, lecz również przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych, stowarzyszeń i wszystkich innych organizacji, które zatrudniają pracowników na etat, wolontariuszy oraz samozatrudnionych.
Narzędzie to oferuje Poświadczenia, które zwiększają szanse znalezienia pracy lub zdobycia wiedzy z zakresu handlu. Jest to oficjalny dokument „Rozpoznawalność umiejętności zawodowych”.
Zalety Poświadczeń:
1. Szybki dostęp
2. Oficjalna rozpoznawalność umiejętności zawodowych
3. Wzmocnienie poczucia własnej wartości
4. Dowód posiadania umiejętności technicznych w kontaktach z pracodawcą
5. Dostęp do szkoleń
6. Poprawa mobilności w Belgii i za granicą (Europass)
7.Certyfikacja sektorowa
8. Rozwój w obszarze samorządu lokalnego i prowincjonalnego
9.Dostęp do zasiłków integracyjnych dla osób poniżej 21 lat

Please rate this tool


2018-09-18T12:59:29+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy, Metody deklaratywne

Areas of Interests:

Certyfikacja, Edukacja pozaformalna, Walidacja

VINA Target Group:

Walidacja instytucjonalna - publiczna

Definition of Tools:

C - Oficjana walidacja

Tool Available in:

Inny

Link Tool:

> First Link


Recommendations