Uznanie osiągnięć pozaformalnego uczenia się na Litewskim Uniwersytecie Pedagogicznym (Recognition of non-formal learning achievements in Lithuanian University of Educational Sciences)

//Uznanie osiągnięć pozaformalnego uczenia się na Litewskim Uniwersytecie Pedagogicznym (Recognition of non-formal learning achievements in Lithuanian University of Educational Sciences)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Uznanie osiągnięć pozaformalnego uczenia się na Litewskim Uniwersytecie Pedagogicznym (Recognition of non-formal learning achievements in Lithuanian University of Educational Sciences)

Uznanie osiągnięć pozaformalnego uczenia się na Litewskim Uniwersytecie Pedagogicznym (Recognition of non-formal learning achievements in Lithuanian University of Educational Sciences)

Litewski Uniwersytet Pedagogiczny zapewnia rozpoznawalność nieformalnych efektów kształcenia oraz niezależnych osiągnięć dorosłych.
Kto może ubiegać się o ocenę i rozpoznawalność efektów kształcenia pozaformalnego?
1. studenci uniwersytetów;
2. osoby dorosłe, które ukończyły już studia wyższe, ale które nabyły kwalifikacji w okresie 3-5 lat;
3. osoby dorosłe, które z różnych przyczyn „wypadły” ze studiów i dążą do jej ukończenia;
4. bezrobotne osoby dorosłe zarejestrowane lub nie w urzędzie pracy;
5. osoby dorosłe, które nie mają wyższego wykształcenia w dziedzinie, w której pracują przez co najmniej 3-5 lat.
Uniwersytet uznaje i docenia kompetencje nabyte w drodze różnych działań:
1. w pracy;
2. poprzez podnoszenie kwalifikacji;
3. poprzez udział w pracy różnych organizacji i grup;
4. pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności;
5. osiągnięcia w nauce uzyskane niezależnie;
6. kursy, staże na Litwie i za granicą.
Niezbędnym wymogiem dla kandydatów jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego.

Please rate this tool


2018-09-18T12:59:38+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy, Metody deklaratywne

Areas of Interests:

Rozpoznawalność, Walidacja

VINA Target Group:

Walidacja instytucjonalna -prywatna

Definition of Tools:

C - Oficjana walidacja

Tool Available in:

Inny

Link Tool:

> First Link


Recommendations