System Rozpoznawalności, Walidacji i Certyfikacji Kompetencji (Recognition, Validation and Certification of Competences System (RVCCS)

//System Rozpoznawalności, Walidacji i Certyfikacji Kompetencji (Recognition, Validation and Certification of Competences System (RVCCS)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

System Rozpoznawalności, Walidacji i Certyfikacji Kompetencji (Recognition, Validation and Certification of Competences System (RVCCS)

System Rozpoznawalności, Walidacji i Certyfikacji Kompetencji (Recognition, Validation and Certification of Competences System (RVCCS)

System Rozpoznawalności, Walidacji i Certyfikacji Kompetencji rozpoznaje i potwierdza wiedzę i umiejętności nabyte przez całe życie, dając dorosłym certyfikaty na poziomie podstawowym lub średnim. Jest skierowany do osób dorosłych, które nie ukończyły obowiązkowej nauki szkolnej, pozwalając zwalidować i potwierdzać wiedzę zawodową i inną wiedzę szkolną nabytą przez całe życie w różnych sytuacjach (osobistych, społecznych i zawodowych).
RVCCS umożliwia osobom w wieku powyżej 15 roku życia uzyskanie akredytacji na walidacji umiejętności i kompetencji zdobytych w różnych kontekstach uczenia się, w tym w życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Istnieją dwa typy procesów RVCC: Edukacyjny RVCC (RVCC Escolar) i Zawodowy RVCC (RVCC Profissional). RVCC Escolar może być również wykorzystany przez osoby powyżej 15 roku życia, które nie ukończyły szkoły podstawowej.
RVCC Zawodowy może być wykorzystany przez dorosłych powyżej 18 roku życia, którzy wiedzę i umiejętności zdobyli w toku pracy zawodowej, poprzez przedstawienie aplikacji w Centrum Kształcenia i Kwalifikacji Zawodowych (Centros para a Qualificação e Ensino Profissional – CQEP).
Rozpoznawalność umiejętności dorosłych ma na celu zidentyfikowanie i uznanie wszystkich umiejętności wymienionych w kluczowych ramach kompetencji, zgodnie z poziomem, na jakim dana osoba ma być certyfikowana.
W procesie RVCC zakłada się, że dorośli udowodnią umiejętności nabyte podczas całego życia. Doświadczenia edukacyjne mogą, lecz nie muszą, obejmować szkolenie uzupełniające. Jeśli dorosły potrzebuje dodatkowych umiejętności, aby przejść walidację w obszarach kluczowych referencji, może skorzystać z dodatkowego szkolenia do maksymalnie 50 godzin, pozwalającego ukończyć proces RVCC. Centrum Kwalifikacji Edukacyjnych i Zawodowych (CQEP) kieruje złożoną aplikację do zewnętrznej modalności edukacji / szkolenia.
Proces RVCC obejmuje trzy etapy: rozpoznawalność (wiedzy, know-how i umiejętności każdego wnioskodawcy), walidację (umiejętności poprzez standardową ocenę) oraz certyfikację umiejętności (sformalizowaną poprzez wystawienie zaświadczenia o wykształceniu podstawowym na poziomie 1, 2 lub 3 lub dyplom ukończenia szkoły średniej, w zależności od każdego przypadku).
Procesy RVCC oparte są na dwóch odrębnych ramach kompetencji kluczowych specjalnie zaprojektowanych i wykorzystywanych w kształceniu i szkoleniu dorosłych: jeden dla edukacji podstawowej, drugi – dla edukacji średniej.
Ramy edukacji podstawowej mają trzy różne poziomy (B1, B2 i B3) oraz cztery obszary kompetencji kluczowych:
Język i komunikacja,
Technologie informacyjne i komunikacyjne,
Matematyka,
Aktywność obywatelska i zdolność do zatrudnienia.
Struktura szkolnictwa średniego podzielona jest na trzy obszary:
Aktywność obywatelska i profesjonalizm,
Społeczeństwo, technologia i nauka, a także
Kultura, język i komunikacja.
Jeśli walidacja nie zostanie osiągnięta we wszystkich obszarach, może dojść do walidacji częściowej i późniejszego skierowania na szkolenia.

Please rate this tool


2018-09-18T12:59:38+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy, Metody deklaratywne

Areas of Interests:

Certyfikacja, Rozpoznawalność, Walidacja

VINA Target Group:

Walidacja instytucjonalna - publiczna

Definition of Tools:

C - Oficjana walidacja

Tool Available in:

Portugalski

Link Tool:

> First Link


Recommendations