ECOS – Europejskie Umiejętności, Kompetencje, Kwalifikacje i Zawody (European Skills, Competences, Qualifications and Occupation)

//ECOS – Europejskie Umiejętności, Kompetencje, Kwalifikacje i Zawody (European Skills, Competences, Qualifications and Occupation)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

ECOS - Europejskie Umiejętności, Kompetencje, Kwalifikacje i Zawody (European Skills, Competences, Qualifications and Occupation)

ECOS – Europejskie Umiejętności, Kompetencje, Kwalifikacje i Zawody (European Skills, Competences, Qualifications and Occupation)

ESCO to wielojęzyczny system klasyfikacji umiejętności europejskich, kompetencji, kwalifikacji i zawodów. Zapewniając wspólną terminologię, ESCO może ulepszyć funkcjonowanie rynku pracy, pomóc w zbudowaniu zintegrowanego rynku pracy w całej Europie i w wypełnieniu luki komunikacyjnej między światem pracy, a światem edukacji i szkoleń. Dzięki ESCO wszyscy korzystający z europejskiego rynku pracy oraz systemu edukacji i szkoleń mogą rozwijać wspólne rozumienie zawodów, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji. To jednolite rozumienie powinno umożliwić skuteczniejszą komunikację pomiędzy interesariuszami.
Zapewnienie systemu umożliwiającego porównanie zawodów lub klasyfikacji umiejętności z podobnymi faktycznie standardami, przyczynia się do wzmocnienia wzajemnych połączeń krajowych systemów i umożliwia współpracę między organami państw członkowskich; zapewnia wspólny punkt odniesienia, umożliwiający komunikację przy użyciu różnych klasyfikacji i języków.

Please rate this tool


2018-09-18T12:59:38+00:00

Details

Type of Tool:

Dowody uzyskane podczas pracy lub innej aktywności

Areas of Interests:

Certyfikacja, Komunikacja, Ramy Kwalifikacji, Edukacja nieformalna, Edukacja pozaformalna, Umiejętności zawodowe, Rozpoznawalność

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli

Definition of Tools:

C - Oficjana walidacja

Date of last time it was checked to be online:

4/6/2018

Tool Available in:

Czeski, Angielski, Francuski, Niemiecki, Grecki, Włoski, Polski, Portugalski, Hiszpański, Inny

Link Tool:

> First Link


Recommendations