Panorama Umiejętności (Skills Panorama)

//Panorama Umiejętności (Skills Panorama)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Panorama Umiejętności (Skills Panorama)

Panorama Umiejętności (Skills Panorama)

Rynki pracy i potrzeby w zakresie umiejętności nieustannie zmieniają się. Panorama umiejętności (Skills Panorama) pomaga decydentom i ekspertom ds. polityki nadążać za najnowszymi osiągnięciami i umożliwia porównywanie trendów lub identyfikację przewidywanych zmian.
Celem Panoramy Umiejętności jest poprawa zdolności Europy do oceny i przewidywania potrzeb w zakresie poszukiwanych umiejętności, aby pomóc systemom edukacji i szkoleń lepiej odpowiadać na potrzeby rynku pracy oraz dopasować podaż i popyt na umiejętności w całej Europie.
Dzięki narzędziu ‚Przeglądarka danych’ dostępnym w Panoramie możliwości możesz śledzić trendy historyczne, oceniać bieżącą sytuację i spoglądać w przyszłość. Możesz skorzystać z pulpitów nawigacyjnych wybranych przez naszych ekspertów; skonfigurować je zgodnie z własnymi potrzebami lub przeanalizować różne wskaźniki.
Informacje mogą być oceniane za pomocą naszej klasyfikacji (kraj, sektor, zawód i wskaźnik) lub według obszaru tematycznego polityki (tj. kontekst rynku pracy, przyszłe miejsca pracy, ludzie i umiejętności, dopasowanie umiejętności i miejsca pracy).
Możesz również zapoznać się z unikalnym europejskim wskaźnikiem umiejętności Cedefop, który mierzy porównawczą skuteczność systemu tworzenia i dopasowywania umiejętności w każdym kraju UE. Ten złożony indeks składa się z trzech filarów, z których każdy mierzy inny aspekt systemu tworzenia i dopasowywania umiejętności w danym kraju.
„Najważniejsze informacje analityczne” dostarczają aktualnych i lapidarnych analiz dotyczących umiejętności, grupy umiejętności, sektora, zawodu lub kraju, który Cię interesuje.
„Przydatne dokumety” zapewniają szybki dostęp do dokumentów, stron internetowych, instytucji, glosariuszy i wszelkich innych potrzebnych źródeł.
Nasz „blog” oferuje możliwość uczenia się bezpośrednio od ekspertów, dzielenia się spostrzeżeniami i przekazywania wiedzy podczas dyskusji na różne tematy związane z umiejętnościami.
W dziale „Wiadomości i wydarzenia” przedstawiamy najnowsze wiadomości i wydarzenia z dziedziny umiejętności w Europie. Umożliwia on lokalizację wydarzeń powiązanych z tematyką umiejętności, również tych w najbliższej okolicy.

Please rate this tool


2018-09-18T13:00:48+00:00

Details

Type of Tool:

Obserwacja , Dowody uzyskane podczas pracy lub innej aktywności

Areas of Interests:

Edukacja nieformalna, Umiejętności wewnętrzne, Edukacja pozaformalna, Umiejętności praktyczne, Umiejętności zawodowe, Umiejętności uczenia

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli, Trenerzy/nauczyciele wspomagający edukację nieformalną i pozaformalną

Definition of Tools:

C - Oficjana walidacja

Date of last time it was checked to be online:

4/6/2018

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations