Schemat Certyfikacji Umiejętności Budowalanych (CSCS) Doświadczony nadzór techniczny lub zarządzanie (Skills Certyfikacja Scheme (CSCS) Experienced Technical Supervisor or Manager)

//Schemat Certyfikacji Umiejętności Budowalanych (CSCS) Doświadczony nadzór techniczny lub zarządzanie (Skills Certyfikacja Scheme (CSCS) Experienced Technical Supervisor or Manager)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Schemat Certyfikacji Umiejętności Budowalanych (CSCS) Doświadczony nadzór techniczny lub zarządzanie (Skills Certyfikacja Scheme (CSCS) Experienced Technical Supervisor or Manager)

Schemat Certyfikacji Umiejętności Budowalanych (CSCS) Doświadczony nadzór techniczny lub zarządzanie (Skills Certyfikacja Scheme (CSCS) Experienced Technical Supervisor or Manager)

CSCS jest głównym schematem certyfikacji umiejętności w przemyśle budowlanym w Wielkiej Brytanii. Karty CSCS dowodzą, że osoby pracujące na budowach posiadają wymagane szkolenie i kwalifikacje adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy.

Please rate this tool


2018-09-18T13:00:48+00:00

Details

Type of Tool:

Metody deklaratywne, Dowody uzyskane podczas pracy lub innej aktywności

Areas of Interests:

Zdrowie i bezpieczeństwo, Instruktaż, Kompetencje kluczowe, Rynek pracy, Uczenie się przez całe życie, Umiejętności menadżerskie, Edukacja pozaformalna, Umiejętności zawodowe, Bepieczństwo w sytacjach awaryjnych, Kompetencje pracy zespołowej, Umiejętności przekrojowe, Inny

VINA Target Group:

Walidacja instytucjonalna - publiczna, Walidacja instytucjonalna -prywatna, Planowana walidacja/dorośli, Planowana walidacja/instytucje, Trenerzy/nauczyciele wspomagający edukację nieformalną i pozaformalną

Definition of Tools:

A - Samoocena, C - Oficjana walidacja

Date of last time it was checked to be online:

2/16/2018

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations