Brytyjski Europass CV

//Brytyjski Europass CV
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Brytyjski Europass CV

Brytyjski Europass CV

Europass CV jest wystandaryzowanym formatem rozpoznawalnym i używanym w całej Europie. Prezentuje on przyszłemu pracodawcy Twoje umiejętności i kompetencje w sposób czytelny i przejrzysty, bez wzgledu na stanowisko, na które aplikujesz.

Please rate this tool


2018-09-18T13:00:48+00:00

Details

Type of Tool:

Rozmowa lub metody konwersacyjne, Metody deklaratywne, Dowody uzyskane podczas pracy lub innej aktywności

Areas of Interests:

Komunikacja, Rynek pracy, Umiejętności językowe, Umiejętności menadżerskie, Umiejętności praktyczne, Rozwiązywanie problemów, Umiejętności zawodowe, Rozpoznawalność, Samoocena, Kompetencje pracy zespołowej, Umiejętności techniczne, Transfer of compences, Umiejętności przekrojowe

VINA Target Group:

Walidacja instytucjonalna - publiczna, Walidacja instytucjonalna -prywatna, Planowana walidacja/dorośli, Planowana walidacja/instytucje, Trenerzy/nauczyciele wspomagający edukację nieformalną i pozaformalną

Definition of Tools:

A - Samoocena, B - Nieoficjalna walidacja

Date of last time it was checked to be online:

2/16/2018

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations