Soul Record

//Soul Record
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Soul Record

Soul Record

SOUL Record® to internetowy, adaptowalny zestaw narzędz, zapewniający skuteczny sposób pomiaru rozwoju kompetencji miękkich.
Przez „kompetencje miękkie” rozumiane sa osiągnięcia, tradycyjnie nie mierzone bezpośrednio (np. wzrost zaufania lub samoocena). Kompetencje miękkie są często rozwijane poprzez wsparcie, przewodniki lub szkolenia

Please rate this tool


2018-09-18T13:00:59+00:00

Details

Type of Tool:

Rozmowa lub metody konwersacyjne, Metody deklaratywne, Obserwacja , Dowody uzyskane podczas pracy lub innej aktywności

Areas of Interests:

Kompetencje międzykulturowe, Certyfikacja, Komunikacja, Przedsiębiorczość, Ewaluacja, Umiejętności zielone, Edukacja nieformalna, Umiejętności wewnętrzne, Kompetencje kluczowe, Uczenie się przez całe życie, Umiejętności menadżerskie, Sieciowanie, Edukacja pozaformalna, Umiejętności praktyczne, Rozwiązywanie problemów, Umiejętności zawodowe, Rozpoznawalność, Samoocena, Social Media, Umiejętności miękkie, Kompetencje pracy zespołowej, Umiejętności techniczne, Zarządzanie czasem, Transfer kompetencji, Umiejętności przekrojowe, Walidacja

VINA Target Group:

Walidacja instytucjonalna - publiczna, Walidacja instytucjonalna -prywatna, Planowana walidacja/dorośli, Planowana walidacja/instytucje, Trenerzy/nauczyciele wspomagający edukację nieformalną i pozaformalną

Definition of Tools:

A - Samoocena, C - Oficjana walidacja

Date of last time it was checked to be online:

2/16/2018

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations