Organizacje Certyfkujące dla Sektorowych Rad Umiejętności (Sector Skills Councils Awarding Organisations)

//Organizacje Certyfkujące dla Sektorowych Rad Umiejętności (Sector Skills Councils Awarding Organisations)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Organizacje Certyfkujące dla Sektorowych Rad Umiejętności (Sector Skills Councils Awarding Organisations)

Organizacje Certyfkujące dla Sektorowych Rad Umiejętności (Sector Skills Councils Awarding Organisations)

Walidacja i certyfikacja dla różnych sektorów, takich jak przemysł kreatywny, metal, handel detaliczny, usługi finansowe i wiele innych.

Please rate this tool


2018-09-18T13:00:59+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy, Rozmowa lub metody konwersacyjne, Metody deklaratywne, Obserwacja , Dowody uzyskane podczas pracy lub innej aktywności

Areas of Interests:

Ocena -Umiejętności podstawowe (Czytanie i liczenie), Certyfikacja, Komunikacja, Umiejętności cyfrowe, Przedsiębiorczość, Ewaluacja, Umiejętności zielone, Zdrowie i bezpieczeństwo, Służba zdrowia, ICT, Edukacja nieformalna, Umiejętności wewnętrzne, Kompetencje kluczowe, Uczenie się przez całe życie, Logistyka, Umiejętności menadżerskie, Sieciowanie, Edukacja pozaformalna, Umiejętności praktyczne, Rozwiązywanie problemów, Umiejętności zawodowe, Rozpoznawalność, Rehabilitacja, Bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych, Samoocena, Praca socjalna, Umiejętności miękkie, Kompetencje pracy zespołowej, Umiejętności techniczne, Turystyka, Transfer kompetencji, Umiejętności przekrojowe, Walidacja, Projektowanie stron internetowych

VINA Target Group:

Walidacja instytucjonalna - publiczna, Walidacja instytucjonalna -prywatna, Planowana walidacja/dorośli, Planowana walidacja/instytucje, Trenerzy/nauczyciele wspomagający edukację nieformalną i pozaformalną

Definition of Tools:

A - Samoocena, C - Oficjana walidacja

Date of last time it was checked to be online:

2/19/2018

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations