Database of Instruments for Validating Informal and Non-Formal Learning|info@vinaproject.eu

Kompetensbedömning

//Kompetensbedömning
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Kompetensbedömning

Kompetensbedömning

Ocena kompetencji (Kompetensbedömning) może zakończyć sie certyfikacją lub rekomendacją podjęcia uzupełniających działań edukacyjnych. Częściowa lub pełna ocena kwalifikacji odbywa się zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi na podstawie egzaminów teoretycznych i umiejętności praktycznych.

Please rate this tool


2018-09-18T13:01:47+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy, Metody deklaratywne, Dowody uzyskane podczas pracy lub innej aktywności

Areas of Interests:

Certyfikacja, Komunikacja, Ramy Kwalifikacji, Edukacja nieformalna, Kompetencje kluczowe, Uczenie się przez całe życie, Edukacja pozaformalna, Umiejętności praktyczne, Umiejętności zawodowe, Rozpoznawalność, Samoocena, Walidacja

VINA Target Group:

Walidacja instytucjonalna - publiczna, Walidacja instytucjonalna -prywatna, Planowana walidacja/dorośli, Planowana walidacja/instytucje, Trenerzy/nauczyciele wspomagający edukację nieformalną i pozaformalną

Definition of Tools:

A - Samoocena, C - Oficjana walidacja

Tool Available in:

Inny

Link Tool:

> First Link


Recommendations