Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi / Walidacja wcześniejszej nauki – jak to robimy

//Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi / Walidacja wcześniejszej nauki – jak to robimy
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Anerkendelse af realkompetencer - sådan gør vi / Walidacja wcześniejszej nauki – jak to robimy

Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi / Walidacja wcześniejszej nauki – jak to robimy

NVR (Krajowe Centrum Wiedzy o Walodacji Wcześniejszej Nauki) opublikowało broszurę „Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi” / Walidacja wcześniejszej nauki – jak to robimy (dostępna tylko w języku duńskim). Niniejsza broszura zawiera przykłady dobrych praktyk dotyczących walidacji wcześniejszego uczenia się w miejscu pracy, a także indywidualnych doświadczeń.

Please rate this tool


2018-09-18T13:04:16+00:00

Details

Type of Tool:

Dowody uzyskane podczas pracy lub innej aktywności

Areas of Interests:

Edukacja nieformalna, Kompetencje kluczowe, Uczenie się przez całe życie, Edukacja pozaformalna, Umiejętności praktyczne, Rozpoznawalność, Walidacja

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli, Trenerzy/nauczyciele wspomagający edukację nieformalną i pozaformalną

Definition of Tools:

B - Nieoficjalna walidacja, C - Oficjana walidacja

Date of last time it was checked to be online:

3/9/2018

Tool Available in:

Inny

Link Tool:

> First Link


Recommendations