Certyfikat znajomości języka włoskiego (CELI)

//Certyfikat znajomości języka włoskiego (CELI)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Certyfikat znajomości języka włoskiego (CELI)

Certyfikat znajomości języka włoskiego (CELI)

CELI to zestandaryzowana międzynarodowo kwalifikacja języka włoskiego przeznaczona dla obcokrajowców chcących potwierdzić płynną znajomośc języka. Jest on oferowany przez Uniwersytet w Perugii i uznawany za oficjalne potwierdzenie kompetencji językowych, zwłaszcza przez Ministerstwo Edukacji i Badań Włoch oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Stanowi jedną z metod potwierdzenia kwalifikacji wykorzystywanych przez cudzoziemców do wstąpienia na dowolne włoskie uniwersytety lub instytucje szkolnictwa wyższego. Egzamin można zdawać w centrach egzaminacyjnych CELI w: Krakowie, Warszawie, Tarnowie, Bydgoszczy, Lublinie i Łodzi.

Please rate this tool


2018-09-18T13:04:56+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy

Areas of Interests:

Certyfikacja, Umiejętności językowe, Test

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli

Definition of Tools:

C - Oficjana walidacja

Date of last time it was checked to be online:

2/3/2018

Tool Available in:

Włoski, Inny

Link Tool:

> First Link


Recommendations