Database of Instruments for Validating Informal and Non-Formal Learning|info@vinaproject.eu

Centrum Oceny

//Centrum Oceny
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Centrum Oceny

Centrum Oceny

Centrum oceny jest procesem, podczas którego ocenia się kandydatów, w celu określenia ich przydatności do określonych rodzajów zatrudnienia, zwłaszcza na szczeblu kierownictwa lub dowództwa wojskowego. Osobowość i predyspozycje kandydatów ocenia się przy wykorzystaniu różnorodność technik, w tym wywiadów, ćwiczeń grupowych, prezentacji, egzaminów i testów psychometrycznych.

Please rate this tool


2018-09-18T13:04:56+00:00

Details

Type of Tool:

Rozmowa lub metody konwersacyjne, Symulacja

Areas of Interests:

Walidacja

VINA Target Group:

Planowana walidacja/instytucje

Definition of Tools:

B - Nieoficjalna walidacja

Date of last time it was checked to be online:

3/25/2018

Tool Available in:

Polski

Link Tool:

> First Link


Recommendations