PIKASO

//PIKASO
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

PIKASO

PIKASO

Rejestr zagranicznych kwalifikacji edukacyjnych jest bazą danych wszystkich zagranicznych kwalifikacji VET na poziomie szkoły średniej uznanych przez Agencję ds. Kształcenia Zawodowego i Szkolenia oraz Kształcenie Dorosłych od 1 września 2011 r. Rejestr zawiera informacje o uznanych kwalifikacjach i ich poziomach,
według Chorwackich Ram Kwalifikacji (NQF, CROQF i EQF) oraz Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED), jak również prawa przysługujące posiadaczom określonych zagranicznych kwalifikacji, przykłady dokumentów publicznych (certyfikaty / dyplomy), linki do zagranicznych systemów edukacyjnych, regulacje oraz inne przydatne dokumenty.
Rejestr jest regularnie poszerzany o nowe kwalifikacje.

Please rate this tool


2018-09-18T13:05:08+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy

Areas of Interests:

ECVET, EQF, Ramy Kwalifikacji, Umiejętności zawodowe, Inny

VINA Target Group:

Walidacja instytucjonalna - publiczna

Definition of Tools:

C - Oficjana walidacja

Date of last time it was checked to be online:

4/9/2018

Tool Available in:

Angielski, Inny

Link Tool:

> First Link


Recommendations