Répertoire national des Certyfikacjas professionnelles (RNCP)

//Répertoire national des Certyfikacjas professionnelles (RNCP)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Répertoire national des Certyfikacjas professionnelles (RNCP)

Répertoire national des Certyfikacjas professionnelles (RNCP)

Celem Krajowego Katalogu Certyfikatów Zawodowych (RNCP) jest dostarczanie osobom i firmom aktualnych informacji na temat dyplomów, tytułów zawodowych i świadectw kwalifikacyjnych znajdujących się na listach sporządzanych przez krajowe wspólne komitety ds. zatrudnieniaw branżach zawodowych. Pomaga w ułatwianiu dostępu do zatrudnienia, zarządzania zasobami ludzkimi i mobilności zawodowej.

Please rate this tool


2018-09-18T13:05:08+00:00

Details

Type of Tool:

Metody deklaratywne

Areas of Interests:

ECVET, EQF, Ramy Kwalifikacji, Umiejętności zawodowe, Rozpoznawalność, Walidacja

VINA Target Group:

Walidacja instytucjonalna - publiczna, Walidacja instytucjonalna -prywatna

Definition of Tools:

B - Nieoficjalna walidacja, C - Oficjana walidacja

Date of last time it was checked to be online:

4/11/2018

Tool Available in:

Angielski, Francuski

Link Tool:

> First Link


Recommendations