Moje Kompetencje (MyCompetence)

//Moje Kompetencje (MyCompetence)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Moje Kompetencje (MyCompetence)

Moje Kompetencje (MyCompetence)

MyCompetence to system informatyczny z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, który przetwarza dane na temat opisu stanowiska pracy, umożliwia ustandaryzowaną wymianę informacji, zapewnia narzędzia i inne wyspecjalizowane usługi dla podnoszenia kompetencji pracowników w Bułgarii.
Testy i kwestionariusze do oceny konkretnych kompetencji (grupa kompetencji):
• Test umiejętności menadżerskich;
• Test inteligencji emocjonalnej;
• Test kompetencji społecznych;
• Kwestionariusz oceny lojalności;
• Kwestionariusz oceny potencjału rozwojowego;
• Kwestionariusz pomiaru motywacji i satysfakcji (profil motywacyjny)

Please rate this tool


2018-09-18T13:05:08+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy

Areas of Interests:

Służba cywilna, Przedsiębiorczość, Ramy Kwalifikacji, Itechnologia Informatyczna, Logistyka, Umiejętności menadżerskie, Umiejętności praktyczne, Umiejętności zawodowe, Bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych, Samoocena, Umiejętności miękkie, Umiejętności techniczne

VINA Target Group:

Walidacja instytucjonalna - publiczna

Definition of Tools:

A - Samoocena

Date of last time it was checked to be online:

4/20/2018

Tool Available in:

Inny

Link Tool:

> First Link


Recommendations