Database of Instruments for Validating Informal and Non-Formal Learning|info@vinaproject.eu

Europejskie Ramy e-Kompetencji

//Europejskie Ramy e-Kompetencji
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Europejskie Ramy e-Kompetencji

Europejskie Ramy e-Kompetencji

Celem tego narzędzia jest wdrożenie treści Ram e-Kompetencji wersji 3.0 oraz zapewnienie ich powiązania z unijnymi profilami zawodowymi ICT, będących przedmiotem CWA 16458. Tematyka Ram e-Kompetencji i profile zawodowe ICT są dostępne w wielu językach, zapewniając dostęp szerokiego grona odbiiorców Ponadto użytkownicy e-CF mają dwie opcje nawigacji, umożliwiające uzyskanie dostępu do treści e-CF: tradycyjny widok e-CF i widok funkcji. (więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi e-CF, rozdział 4, str. 21). Elementy struktury każdego wymiaru e-CF można gromadzić w formacie „wybierz i pomieszaj”, tworząc profil wygenerowany przez użytkownika. Profile te mogą mieć strukturę zgodną z preferowaną orientacją użytkowników. Na przykład tworzenie profili zawodowych może być przedmiotem zainteresowania pracodawców, podczas gdy profile edukacyjne (program nauczania, certyfikacja, kwalifikacje itp.) mogą być wartościowe dla instytucji szkoleniowych i edukacyjnych

Please rate this tool


2018-09-18T13:05:08+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy, Metody deklaratywne

Areas of Interests:

Przedsiębiorczość, EQF, Ramy Kwalifikacji, ICT, Technologie Informatyczne, Kompetencje kluczowe, Uczenie się przez całe życie, Umiejętności menadżerskie, Sieciowanie, Edukacja pozaformalna, Photoshop, Umiejętności praktyczne, Umiejętności zawodowe, Samoocena, Umiejętności miękkie, Umiejętności techniczne, Test, Projektowanie stron internetowych, Inny

VINA Target Group:

Walidacja instytucjonalna - publiczna

Definition of Tools:

A - Samoocena, C - Oficjana walidacja

Date of last time it was checked to be online:

4/20/2018

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations